BOXiK oferuje leasing pracowniczy specjalistów w zakresie:

Operator wózka widłowego

Operator linii produkcyjnej

Pracownik do sortowania opakowań

Pracownik fizyczny

Leasing pracowniczy jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku gdy zachodzi potrzeba czasowego zatrudnienia fachowców o specjalnych kwalifikacjach.

Ta forma zatrudnienia polega na „wynajmowaniu” pracowników na określony okres czasu do danego zlecenia, w oparciu o zasady pracy tymczasowej. Leasing pracowników jest skierowany głównie dla firm, którym zależy na jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanym z zatrudnieniem pracowników oraz do dostosowaniu poziomu zatrudnienia do bieżących potrzeb działalności. Dzięki leasingowi pracowniczemu mogą Państwo elastycznie i szybko reagować na nieplanowane zmiany kadrowe w firmie, które często wymagają dodatkowego zatrudnienia większej ilości pracowników, a spowodowane są często sezonowością czy też okresowymi wzrostami zamówień.

Rekrutujemy wyłącznie pracowników z odpowiednimi zaświadczeniami i kwalifikacjami, którzy posiadają uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu oraz wykonują zlecone zadania z zaangażowaniem i starannością. W trakcie współpracy na bieżąco monitorujemy zaplanowane działania, tak aby pracownicy mogli wykonać zlecenie terminowo.

leasing pracownikow, co-packing
leasing pracownikow
konfekcjonowanie towaru